Studieområde:

Utvärdering av hållbara turistdestinationer

Fokus i denna delrapport ligger på en analys av program­logiken – den strategiska nivån – och bygger på det förslag till struktur för utvärdering som Tillväxtanalys lämnade till Närings­departementet i oktober 2012, (rapport 2012:09). I delrapporten beskrivs och ana­lyseras förutsättningarna för dels vad man avser att uppnå med uppdraget, dels förutsätt­ningarna för att uppnå önskat resultat. Det bör observeras att rapporten ligger ”tidigt” i programmet och att det egentliga genomförande har påbörjats under 2013.

Tyngdpunkten i utvärderingen av programmet som helhet kommer att ligga på processen, det löpande genomförandet av programmet, där Tillväxtanalys följer Tillväxtverkets och destinationernas arbete med fokus på vilket lärande som genereras i projektet. Näst­kommande delrapport som ska lämnas i maj 2014 kommer därför att fokusera på pro­cessen och lärandet.

Den tredje och avslutande delen är dels en fortsatt process­utvärdering, dels en effekt – och måluppfyllelseutvärdering och ska redovisas i maj 2015. Det torde vara svårt att under en så kort projekttid, i praktiken bara två år, se några större ekonomiska effekter av program­mets resultat. Tillväxtanalys undersöker dock möjligheten att beräkna programmets effekter genom att kombinera ett antal utvärderingsmetoder.

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.