Studieområde: Strukturomvandling

Effekter av stöd vid
korttidsarbete – lärdomar
från finanskrisen

I rapporten belyser vi lärdomar från finanskrisen och analyserar möjliga sysselsättnings– och produktivitetseffekter under pandemin. Analysen utgör en delstudie i Tillväxtanalys regeringsuppdrag ”Uppföljning av stöd till näringslivet med anledning av den pågående pandemin”.

Det enskilt största stödet till svenska företag under pandemin är statligt stöd vid korttidsarbete (även känt som korttidspermitteringar). Med korttidsarbete kan företag minska sina arbetskraftskostnader genom att de anställda går ner i arbetstid. Den anställde behåller samtidigt en stor del av sin ordinarie lön genom att staten står för merparten av kostnaden för den nedsatta arbetstiden.

Empiriska utvärderingar av stödets effekter i Sverige ligger ännu i framtiden. Däremot finns kunskap och lärdomar från det internationella användandet av liknande system under finanskrisen. Baserat på denna litteratur undersöker rapporten bland annat följande frågor:

  • Hade korttidsarbete samma sysselsättningseffekter under finanskrisens ekonomiska nedgångs- och återhämtningsfas?
  • Vad vet vi om stödets kort- och långsiktiga produktivitetseffekter?
  • I vilken mån kan lärdomar från finanskrisen översättas till förväntade effekter under pandemin?

Forskningsgenomgången visar på stora luckor i kunskapen kring möjliga produktivitetseffekter kopplat till användandet av korttidsarbete under finanskrisen. Den forskning vi tittat på pekar dock samstämmigt mot tre robusta resultat gällande sysselsättningseffekter under finanskrisen:

  • Stödet bidrog sammantaget till att rädda jobb under krisåren 2008–09.
  • Stödet gav generellt endast positiva sysselsättningseffekter i den ekonomiska nedgångsfasen. Under den ekonomiska återhämtningsfasen – kvartal med växande produktion – bromsade stödet i stället återhämtningen på arbetsmarknaden.
  • Stödet gynnade enbart personer med fasta anställningar och hade inga effekter på sysselsättningen bland personer med tidsbegränsade anställningar.

Sysselsättningseffekter och lärdomar av korttidsarbete under finanskrisen kan inte helt översättas till Sverige och pandemin 2020. De kan inte heller totalt avfärdas. Sammantaget pekar analysen mot att korttidsarbete sannolikt räddat ett betydande antal jobb under 2020. Stödet riskerar dock även ha bromsat arbetsmarknadens återhämtning efter coronakrisen initiala skede.

Effekter av stöd vid korttidsarbete – lärdomar från finanskrisen

Serienummer: PM 2021:09

Diarienummer: 2021/5

Ladda ner rapporten Pdf, 806.6 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev