Studieområde:

Uppföljning av coronastöd till näringslivet

I regleringsbrevet för 2021 fick vi i uppdrag att påbörja en strukturerad uppföljning och utvärdering av de nationella stöd som genomförts med anledning av den pågående pandemin. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2022 med delredovisningar senast den 1 juni 2021, 31 december 2021 och den 1 juni 2022.

Vi publicerar löpande våra rapporter inom ramen för uppdraget och bjuder in till spännande seminarier på denna sida. Nedan kan du även prenumerera på uppdateringar.

Just nu söker vi företag som vill dela med sig av sina erfarenheter av de ekonomiska stöden under coronapandemin. Helena Löfgren, analytiker på Tillväxtanalys kommer intervjua företagare i hela Sverige om deras upplevelser av pandemistöden. 

Här kan du läsa mer om projektet: Coronastöd – ett företagarperspektiv

Hantera prenumeration

Publicerad:

Delrapporter i uppdraget

Vi publicerar löpande våra rapporter inom ramen för uppdraget nedan:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev