2019-05-17

Remissvar: Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Tillväxtanalys har inga invändningar på förslaget i Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag men menar att det är olyckligt utifrån ett analysperpektiv att den tidigare sänkningen av kapitalkrav för privata aktiebolag ej utvärderats enligt nedan.

Ang. Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6) av Justitiedepartementet för yttrande.

Tillväxtanalys har inga invändningar på förslaget.

Tillväxtanalys menar dock att det är olyckligt utifrån ett utvärderings- och analysperspektiv att beslut tas utan att den tidigare sänkningen av kapitalkrav för privata aktiebolag har utvärderats.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit analytiker och t.f. avdelningschef Anne Kolmodin.

Sonja Daltung

Generaldirektör


 

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.