2019-06-04

Remissvar: Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst

Tillväxtanalys avstår från att yttra sig avseende promemorian Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst.

Ang. Promemoria – Kompletterade förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Tillväxtanalys har fått Promemoria – Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) av Infrastrukturdepartementet för yttrande. Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i frågan.
- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.
Sonja Daltung
Generaldirektör


 

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev