2019-09-04

Remissvar: Längre lastbilar på det svenska vägnätet för mer hållbara transporter

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet - för mer hållbara transporter

Ang. Trafikverkets rapport Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter av Infrastrukturdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.
- - - - - -
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.
Sonja Daltung
Generaldirektör


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev