2019-09-25

Remissvar: Sänkt skatt på drivmedel

Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter på promemorian om sänkt skatt på drivmedel.

Ang. Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedel

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har fått Remiss av promemorian Sänkt skatt på drivmedel av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sonja Daltung

Generaldirektör
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev