2020-05-18

Remissvar: Upphandlingsmyndighetens föreskrift (UHMFS 2020:2) om upphandlings-ID

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit rubricerad remiss av Upphandlingsmyndigheten för yttrande.

Tillväxtanalys har inga synpunkter på föreskrifternas utformning eller innehåll. Myndigheten ser dock positivt på att föreskrifterna förväntas kunna leda till en ökad transparens vid upphandling och en bättre insyn i offentliga affärer.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit administrativ chef Kajsa Mattsson.

Sonja Daltung

Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev