2020-09-04

Remissvar: Ang. betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss av betänkandet Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter.

- - - - - -

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Sonja Daltung.

Kajsa Mattsson
Tf generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev