2021-01-07

Remissvar: Ang. Promemoria Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Promemoria Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag av Socialdepartementet för synpunkter.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i ärendet.

- - - - - -
Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Håkan Gadd.

Sverker Härd
Generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev