2022-03-17

Remissvar angående promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remiss av Promemorian Sänkt skatt på jordbruksdiesel av Finansdepartementet för yttrande.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att lämna synpunkter. I ärendets handläggning har även avdelningschef Håkan Gadd medverkat.

- - - - - -

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören.

Sverker Härd, generaldirektör

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev