2022-10-03

Ang: Promemorian Undantagsföreskrifter

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit Promemoria PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare för synpunkter.

Härmed meddelas att Tillväxtanalys avstår från att yttra sig i ärendet.

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit avdelningschef Håkan Gadd.

Sverker Härd

Generaldirektör, Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev