Ung kvinna sitter vid ett skrivbord.

Studieområde: Strukturomvandling

Nystartade företag i Sverige 2019

Antalet nystartade företag 2019 uppgick till 66 892 företag jämfört med 66 750 företag 2018.

Nyföretagandet minskade med 3 procent i bygg och anläggning, med 2 procent i handel och service av motorfordon och var oförändrat inom juridisk och ekonomisk konsult-verksamhet.

Fördelat efter juridisk form startades 44 procent av de nya företagen 2019 som aktiebolag. År 2018 uppgick andelen aktiebolag till 45 procent.

Antalet nya företag minskade med 4 procent i Stockholms län medan antalet nya företag ökade med 5 procent i Västra Götalands län. I Skåne län minskade nyföretagandet med 1 procent.


Etableringsfrekvensen för nystartade företag visar antalet nya företag i förhållande till befolkningen. Etableringsfrekvensen var i 2019 högst i Stockholms län med 13,7 företag per 1 000 invånare 16 till 64 år, följt av Gotlands län med 12,4 företag per 1 000 invånare.


Andelen nya företag ledda av kvinnor 2019 ökade med 1 procentenhet jämfört med 2018 och utgjorde 33 procent av de nystartade företagen.


Fördelat efter bransch och kön leddes 75 procent av företagen i branschgruppen andra serviceföretag och personliga tjänster av kvinnor. Inom bygg och anläggning samt transport och magasinering leddes drygt 90 procent av företagen av män.


Bland de nystartade företagen 2019 ledda av kvinnor utgjordes 68 procent av enskilda näringsidkare och 29 procent av aktiebolag. Motsvarande andelar bland män var 46 procent och 51 procent.


Antalet nya företag ledda av personer med utländsk härkomst minskade med 1 procentenhet och utgjorde 28 procent av de nystartade företagen.


De högsta andelarna nya företag ledda av personer av utländsk härkomst återfanns inom branscherna hotell och restaurang samt transport och magasinering med 61 procent respektive 56 procent.

Nystartade företag i Sverige 2019

Serienummer: Statistik 2020:04

Diarienummer: 2020/143

Ladda ner rapporten Pdf, 460.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner tabeller Excel, 165 kB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev