Voi sparkcyklar parkerade

Studieområde: Innovationsförmåga

Innovationsstöd och diversifiering i nya industrier och teknologier i svenska regioner

– En analys av Vinnova-program 2010-2012

Vi undersöker om det finns något samband mellan de forsknings- och utvecklingsprogram som Vinnova finansierade under perioden 2010-2012 och framväxten av nya branscher och tekniker i svenska regioner under följande år.

I studien analyserar vi om svenska regioner som får mer FoI-finansiering inom en specifik bransch eller teknik också är mer benägna att bredda verksamheten genom fler verksamhetsgrenar inom denna bransch och teknik. Vi analyserar även om det finns någon koppling mellan utfall och krav på samverkan. Slutligen analyserar vi i vilken utsträckning FoI-bidrag kan kompensera för saknade lokala förmågor.

Analysens resultat

  • Analysen ger oss starka bevis för att befintliga lokala förmågor villkorar införandet av nya branscher och ny teknik i svenska regioner. Om en region saknar relevanta förmågor såsom kunskaper och färdigheter så ökar kostnaderna för att utveckla en orelaterad ny verksamhet. Sannolikheten för att en sådan ny verksamhet kommer att växa fram i den regionen minskar därmed.
  • Regioner som får bidrag via de studerade programmen är mer benägna att diversifiera sig till den bransch och teknik som finansieringen har riktats till. Detta gäller särskilt för teknisk diversifiering.
  • Bidrag där det finns krav på samverkan ökar regioners benägenhet att diversifiera till nya branscher och tekniker. Vi ser dock ett positivt samband mellan bidrag utan krav på samverkan och utveckling av ny teknik i svenska regioner.
  • Relevanta lokala förmågor stärker sannolikheten för att bidrag utan krav på samverkan ska leda till framgångsrik diversifiering.
  • Bidrag ökar sannolikheten att generera ny kunskap som leder till nya patent och ny teknik, men inte nödvändigtvis till sysselsättningstillväxt och utveckling av nya branscher i en region, åtminstone inte på kort sikt.

Innovationsstöd och diversifiering i nya industrier och teknologier i svenska regioner

Serienummer: WP 2020:02

Diarienummer: 2018/183

Ladda ner rapporten (engelsk) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner en svensk sammanfattning Pdf, 505.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev