Kvinna arbetar vid en dator ombord på ett tåg

Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Coronapandemin och arbetets framtida geografi

Leverans: första halvåret 2025

Projektet ska bidra med kunskap om hur ett ökat distansarbete kan tänkas påverka bosättningsmönster, rörlighetsmönster och arbetskraftens produktivitet.

En växande omfattning av distansarbete i arbetslivet innebär nya möjligheter och utmaningar som behöver beaktas i planerings- och policyarbete på lokal, regional och nationell nivå. Projektet knyter an till flera av regeringens politikområden och är till stora delar sektorsövergripande.

Inom projektet planerar vi att publicera:

  • En analys av hur det ökade distansarbetet påverkar flytt- och bosättningsmönster för individer som bor och arbetar i stora städer.
  • En analys av vilka konsekvenser möjligheten att arbeta hemifrån har för kort- och långväga arbetspendling.
  • En analys av hur ett ökat distansarbete påverkar jobbmatchningen på arbetsmarknaden och arbetskraftens produktivitet.

Att kunna arbeta hemifrån minskar behovet av daglig pendling och gör det möjligt att bosätta sig på längre avstånd från fysiska arbetsplatsen. Förändrade bosättnings- och rörlighetsmönster kan ge upphov till viktiga inom- och mellanregionala konsekvenser. Kommuner som lyckas attrahera distansarbetare kan öka sitt skatteunderlag och stärka den lokala ekonomin, medan orter som drabbas av utflyttning förlorar skatteintäkter och lokal köpkraft. Förändrade rörlighetsmönster till följd av distansarbete påverkar också transporter och efterfrågan på kollektivtrafik, både lokalt och regionalt.

 

Ett ökat inslag av distansarbete på arbetsmarknaden kan också bidra till en effektivare jobbmatchning inom och mellan regioner. Både individer och företag kan söka över större geografiska områden. En effektivare matchning mellan arbetssökande och lediga jobb kan ge positiva effekter på produktivitet och tillväxt på nationell nivå.

Bakgrund

Spridningen av covid-19 under första halvåret 2020 ledde till att många sysselsatta abrupt fick ställa om till att arbeta hemifrån. Före pandemin var det få som arbetade på distans. Efter pandemin har distansarbete blivit ett vanligt inslag på arbetsmarknaden. De senaste uppgifterna i Arbetskraftsundersökningarna (avseende oktober 2023) visar att 40 procent av de sysselsatta utför visst arbete hemifrån och 14 procent arbetar hemifrån under minst halva arbetsveckan. Möjligheten att helt eller delvis arbeta på distans leder till att kartan över arbetets geografi ritas om.

Horisontellt perspektiv

Projektet har en tydlig koppling till det geografiska perspektivet.

Coronapandemin och arbetets framtida geografi

Status

Pågående

1 av 4 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev