Studieområde: Internationalisering

Svenska företags resiliens mot störningar i globala
värdekedjor

Globala värdekedjor har under de senaste åren visat sig sårbara mot störningar i form av pandemier, geopolitiska förändringar, och andra svårförutsägbara exogena faktorer. Det här medför att kampen om strategiska råvaror och insatsvaror kan öka i framtiden. I detta projekt ska vi analysera svenska företags resiliens mot störningar i globala värdekedjor och statens roll i detta avseende.

Slutrapport Q4 2024

Inom ramen för projektet kommer vi med utgångspunkt i fem enkätundersökningar som Svenskt Näringsliv har gjort sedan början av pandemin analysera vad företagen har vidtagit eller planerat för åtgärder för att stärka sina leveranskedjor och minska sårbarheten.

Vi kommer inom projektet också att studera hur företagens inköpsmönster har förändrats över tid. Studien kommer att fånga upp anpassningar i leverantörskedjorna till följd av finanskrisen 2008–09 och åtminstone till och med 2021. Vi kommer att ta fram mått på sårbarheten och om möjligt kostnaden för anpassningarna till en ökad osäkerhet.

Horisontellt perspektiv

Främst det geografiskt perspektiv men även miljö.

Svenska företags resiliens mot störningar i globala värdekedjor

Status

Pågående

1 av 4 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev