Studieområde: Grön omställning

Vi tar fram underlag till klimathandlingsplanen

Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera och ge förslag på styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

Vi ska genomföra uppdraget med stöd av Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Jordbruksverket, Boverket och Skogsstyrelsen.

Den 23 augusti 2022 genomförde Tillväxtanalys ett seminarium i samband med att vi presenterade underlagsrapporten "Mål och medel i klimatpolitiken". Rapporten är skriven av bland andra Runar Brännlund som är professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet.

Den 15 september 2022 slutredovisade vi vårt regeringsuppdrag. Vi presenterade då även rapporten under seminariet: "47 förslag för näringslivets klimatomställning".

Vi tar fram underlag till klimathandlingsplanen

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev