Agenda 2030

Tillväxtpolitiken står inför flera stora utmaningar. En av de mest utmanande är att se till att tillväxten är hållbar. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som vi tillsammans har åtagit oss, innehåller många olika aspekter på hållbarhet. Inte minst när det gäller miljö och klimat där det finns mer vi kan göra.

Tillväxtanalys bidrag utifrån vårt uppdrag handlar framförallt om hur vi kan bidra till arbetet med att nå hållbarhetsmålen 8, 9 och 12. Se exempel på projekt under respektive hållbarhetsmål.

Mål 8 Agenda 2030 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 Agenda 2030 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12 Agenda 2030 Hållbar konsumtion och produktion
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev