Vad kan Sverige lära av årets nobelpris i ekonomi?

Den 7 december höll Tillväxtanalys ett frukostseminarium om kvinnors företagande. Seminariet tog sin utgångspunkt i årets nobelpris i ekonomi, som tilldelades Claudia Goldin, för att hon med sin forskning förbättrat förståelse av kvinnors arbetsmarknadsutfall och skillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Hur kan arbetet för en jämställd arbetsmarknad främjas? Vad kan svensk politik för en jämställd arbetsmarknad och för kvinnors företagande lära av priset? Och finns det svenska erfarenheter som utmanar slutsatserna i Claudia Goldins forskning? Det var några av frågorna som diskuterades.

Under seminariet presetnterade Josefin Videnord och Ulrica Öljevy, analytiker på Tillväxtanalys, två nya studier på området. Rapporterna lyfter fram frågor som rör jämställdhet och internationalisering samt kvinnors företagande.

Ta del av rapporterna:

Medverkande:

Elisabeth Thand Ringqvist, vice ordförande riksdagens näringsutskott (C)
Emma Knaggård Wendt,
generalsekreterare Ownershift
Martin Andreasson, statssekreterare hos jämställdhetsminister Paulina Brandberg
Peter Fredriksson, professor, ledamot Nobelkommittén
Sverker Härd, generaldirektör, Tillväxtanalys

Seminariet leddes av Peter Frykblom chefsekonom, Tillväxtanalys.

Har du frågor om seminariet?

Kontakta Kommunikation på Tillväxtanalys

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

https://www.resume.se/utbildning/skriva-med-ai-copy-och-content-for-sociala-medier-och-digitala-kanaler/?utm_campaign=REAK_Stort_utskick&utm_medium=email&utm_source=Eloqua