Studieområde:

Styrmedelsmix i pandemin – hösten 2021

Det här är den tredje kartläggningen av av regeringens pandemistöd till näringslivet. Kartläggningen sträcker sig till och med den 12 januari 2022.

I rapporten ger vi en sammanhållen bild av vilken typ av stöd som har initierats och till vilken kostnad. Kartläggningen möjliggör också en tidig bedömning av hur tillgången på data ser ut inför framtida utvärderingar.

Kartläggningen omfattar:

  • direkta ekonomiska stöd till företag
  • beviljande av uppskov med företagens inbetalningar till staten
  • nedsatta avgifter eller övertagande av vissa kostnader
  • utökade möjligheter för företagen att låna pengar

Vår analys fokuserar på:

  • hur stöden har utformats
  • hur de eventuellt har justerats
  • förutsättningar för att kunna genomföra uppföljningar och utvärderingar av stödinsatserna

Vår uppföljning visar att det har varit svårt för regeringen att beräkna omfattningen av kostnaderna för de coronarelaterade näringslivsstöden. På grund av stark tidspress och osäkerhet kring efterfrågan och resursbehov har de tvingats revidera kostnadsberäkningarna vid flera tillfällen. Kostnaderna för initierade näringslivsstöd landade under 2020 på 162 miljarder kronor.

Styrmedelsmix i pandemin – hösten 2021

Serienummer: PM 2022:04

Diarienummer: 2021/5

Ladda ner rapporten Pdf, 1.1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev