Barnhänder bygger torn av klossar

Studieområde: Innovationsförmåga

Hur påverkar regleringar svensk innovationskraft?

Leverans: andra halvåret 2023

Regleringar är en viktig del av tillväxtpolitiken då stabila institutioner bidrar positivt till ekonomisk tillväxt. Regleringarna syftar bland annat till att minska risken för negativa externa effekter för samhället och dess medborgare. Exempel på regleringar är sådana som sätter gränser för miljöutsläpp och som reglerar hur finansiella aktörer ska agera. Regleringarna påverkar företagens agerande. Ett exempel är när ny teknik introduceras. Ny teknik sätter ofta befintliga regelverk på prov eftersom förutsättningarna för att bedriva verksamheter förändras. Det kan vara svårt att förutse de negativa externa effekterna av den tekniska utvecklingen. Det kan också visa sig att det befintliga regelverket är otillräckligt eller till och med hindrar utvecklingen.

Den hårt reglerade finansbranschen har haft svårt att anpassa de senaste årens olika digitala innovationer till befintliga regleringar. Exempel är kryptovalutor, informationslagring i molntjänster och crowdfunding. De nya fenomenen gör det också svårt för reglerande myndigheter att avgöra om företagen följer befintliga regelverk. Osäkerheten kring regleringar gör det svårare för företagen att besluta om investeringar och expansion. Ett antal stora teknikskiften såsom AI, genmodifikation, teknik för självkörande fordon och sociala medier kommer framöver att påverka de flesta branscher.

När nya regleringar utformas finns det risk för att särintressen får stor påverkan. Etablerade aktörer har betalda lobbyister och branschorganisationer som säkerställer att deras röster bli hörda. Detta kan uppmuntra vissa regleringar medan andra blockeras. Konsekvenser kan vara hämmad konkurrens och tekniska stigberoenden där befintlig teknik skyddas från ny konkurrerande teknik. Utvecklingen står i stark kontrast till dagens innovationspolitik som ofta syftar till att bryta stigberoenden och åstadkomma transformation från exempelvis fossila till fossilfria bränslen.

Det finns just nu flera statliga åtgärder som syftar till att bättre hantera teknikinnovation i regleringar. Flera länder har så kallade policylabs där bland annat ny reglering testas innan den implementeras. I Sverige finns det många testbäddar för innovation och vissa pilotprojekt görs tillsammans med reglerande myndigheter, se Testbed Sweden2. Finansinspektionen har lanserat ett Innovationscentrum som ska underlätta förståelsen för hur ny teknik påverkas av befintliga regleringar. Tyskland har en större sektoröverskridande satsning på så kallade regulatoriska sandlådor. Vi ser också satsningar inom EU på detta område, se EU:s industristrategi som presenterades i mars 2020.

Hur påverkar regleringar svensk innovationskraft?

Status

Pågående

0 av 3 delstudier har publicerats

Planerade delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera planerade delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev