Studieområde: Grön omställning

Företagens strategiska arbete för en grön omställning – näringspolitiska implikationer och statens roll

Uppdaterad kunskap om företagens strategiska och långsiktiga klimatarbete ger viktiga inspel i utformandet av en effektiv och kombinerad närings- och klimatpolitik. Resultatet från ramprojektet kommer att öka kunskapen om och hur de företag som har antagit ambitiösa frivilliga hållbarhetsmål bidrar till en grön omställning av näringslivet. Vi kommer att analysera effekterna på företagens hållbarhetsarbete utifrån utsläppsminskningar och ekonomisk utveckling

Slutrapport Q1 2024

En grön omställning som sker topp-down, där staten sätter ramar och använder
styrmedel och regleringar, har tydliga begränsningar i en öppen ekonomi som är
utsatt för internationell konkurrens. En omställning som drivs av företagens egna
strategiska långsiktiga bedömningar har större chans att ske med bibehållen eller
ökad konkurrenskraft. En risk med den senare är att omställningen inte går i den
takt som behövs för att nå de politiska satta målen. En annan är att de stora
företagen formar regelverk och marknader på ett sådant sätt att de säkrar
monopolvinster (eller oligopol) och hämmar konkurrensen.

Inom projektet planerar vi att publicera:

 • En analys av hur SBT- och CDP-företagen hittills har presterat ekonomiskt
  relativt sina målsättningar i jämförelse med övriga näringslivet.
 • En analys där vi testar hypotesen att den gröna strukturomvandlingen sker
  snabbare i de företag som planerar för omställningen än för de som inte gör
  det.
 • En omvärldsanalys av hur andra länder och EU hanterar och reglerar den
  gröna omställningens potentiellt konkurrenshämmande effekter till följd av
  cirkulära materialflöden.

Horisontellt perspektiv

Miljö.

Företagens strategiska arbete för en grön omställning – näringspolitiska implikationer och statens roll

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev