Studieområde: Strukturomvandling

Hur kan staten främja näringslivets produktivitetstillväxt?

En ökad produktivitet i näringslivet är den främsta orsaken till ökad tillväxt. Att skapa förutsättningar för företag att stärka sin produktivitet är därför ett viktigt syfte för näringspolitiken. I det här projektet studerar vi produktivitetsutvecklingen i svenska företag och i jämförelse med andra länder. Vi studerar också produktivitetsskillnader mellan företag.

Näringspolitiken ska skapa förutsättningar för företag att stärka sin produktivitet och ge möjlighet att utveckla nya produktiva verksamheter. Det är därför viktigt att skapa ett lärande om produktivitetsutvecklingen. Det finns idag lite kunskap om produktivitetsskillnader, vilket gör detta område viktigt att studera. Produktivitet är särskilt intressant för Sverige eftersom vi har haft en likartad BNP-utveckling som övriga OECD-länder men enligt svenska studier en lägre BNP-utveckling per capita.

I det här kunskapsprojektet belyser vi produktivitetsutvecklingen i Sverige, potentiella orsaker till varför inte utvecklingen har varit högre, hur Sverige presterar i jämförelse med andra likartade länder samt på vilket sätt staten kan bidra till ökad produktivitetstillväxt.

Hur kan staten främja näringslivets produktivitetstillväxt?

Status

Avslutad

2 av 2 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev