Kvinna som deltar i utbildning vid datorn

Studieområde: Strukturomvandling

Produktivitetsspridning och digitaliseringens roll

Produktivitetstillväxt är den huvudsakliga drivkraften till ekonomisk tillväxt. I den här rapporten har Tillväxtanalys studerat produktivitetsutvecklingen för hög- och lågproduktiva företag, vad som karaktäriserar dem och dynamiken mellan grupperna.

– Skillnaden i produktivitet mellan hög- och lågproduktiva företag har ökat över tid. Men det är framförallt inom digitalt intensiva sektorer och det är fortsatt hög dynamik, det vill säga lågproduktiva företag förblir inte lågproduktiva i en hög grad, säger Pontus Mattsson, projektledare.

Rapporten är skriven av Pontus Mattsson och Abdulaziz Reshid, båda analytiker vid Tillväxtanalys. I studien har de även analyserat lågproduktiva företag och vilken grad de närmar sig högproduktiva företag, vad som karaktäriserar hög- respektive lågproduktiva företag och hur företagen rör sig mellan de olika produktivitetsgrupperna. De har även tittat på om det finns skillnader i resultat baserat på om sektorn är digitalt intensiv eller präglas av mycket immateriella tillgångar.

Resultat

 • Produktivitetsskillnaderna mellan företag har ökat över tid
  - Speciellt i digitalt intensiva sektorer.
 • Gruppen av lågproduktiva företag:
  - Har hög dynamik.
  - Har hög andel små och unga företag.
  - Är inte synonymt med zombieföretag, dvs. företag som varit olönsamma under lång tid.
 • Positiv konvergensgrad för eftersläntrare.
  - Men den minskar över tid i digitalt intensiva sektorer.

Rapporten är en delstudie inom Tillväxtanalys ramprojektet "Hur kan staten främja näringslivets produktionstillväxt?".

 


Produktivitetsspridning och digitaliseringens roll

Serienummer: Rapport 2022:08

Diarienummer: 2020/35

Ladda ner rapporten Pdf, 2.1 MB.

En del av kunskapsprojektet:

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev