Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Statistiken omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Vi redovisar uppgifter om antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland.

Uppgifterna baserar sig på koncernernas offentliga årsredovisningar samt en kompletterande enkätundersökning. Redovisningen sker årsvis.

Sveriges officiella statistik

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev