Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

Tillväxtanalys statistik över svenska koncerner med dotterbolag i utlandet omfattar svenskägda koncerner i Sverige som har minst ett dotterbolag i utlandet. Uppgifter som redovisas är antal koncerner, omsättning samt antal anställda efter bransch och etableringsland. Uppgifterna baserar sig på koncernernas offentliga årsredovisningar samt en kompletterande enkätundersökning och publiceras av Tillväxtanalys en gång per år.

Sveriges officiella statistik

Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev