Cykelparkering i form av en bil

Studieområde: Grön omställning

Samverkan för en konkurrens­kraftig klimatomställning

En rapport om klimatinitiativet SBTI och hur företagen banar väg för att nå Parisavtalet. Rapporten, Samverkan för en konkurrens­kraftig klimatomställning, analyserar om det frivilliga initiativet SBTI bidrar till näringslivets klimatomställning och vilken betydelse politiken har för att företagen ska kunna gå i mål med sina ambitioner.

Detta är slutrapport för projektet, Företagens strategiska arbete för en grön omställning – näringspolitiska implikationer och statens roll.

Studien visar att SBTI har stor potential, främst genom att företagens åtaganden omfattar hela deras värdekedja vilket innebär utsläpp utanför Sveriges och EU:s gränser. Akilleshälen är att initiativet är frivilligt vilket innebär att företagen kan lämna det om utmaningarna blir för stora. Politiken har här en central roll. Enligt företagen är det avgörande att klimatmålen ligger fast och att politiken styr mot målen.

Science Based Targets Initiative (SBTI)

Science Based Targets Initiative (SBTI) är ett frivilligt initiativ som startade strax efter att Parisavtalet slöts 2015. Initiativet har utformats för att hjälpa företag att sätta mål som är baserade på vad vetenskapen anger vara i linje med Parisavtalets mål om att hålla den globala medeltemperaturen under 1,5 grader med 50 procents sannolikhet.

Horisontellt perspektiv

Miljö.

Samverkan för en konkurrens­kraftig klimatomställning

Serienummer: Rapport 2024:03

Diarienummer: 2023/32

Ladda ner rapporten Pdf, 999.1 kB.

Status

Avslutad

3 av 3 delstudier har publicerats

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev