Barnhänder bygger torn av klossar

Studieområde: Svensk infrastruktur för innovationsförmåga och näringslivsdynamik

Vad kan staten göra för att underlätta för regioners omställningsförmåga?

Syftet med ramprojektet är att undersöka regioners förmåga till omställning i situationer med starkt omvandlingstryck, till exempel ekonomiska kriser eller andra negativa/positiva ekonomiska chocker och vilken betydelse insatser inom regional utvecklingspolitik kan ha för att främja en sådan förmåga.

Vi vet att den regionala problembilden i Sverige alltmer karakteriseras av fortsatt urbanisering med avfolkning i delar av landet, demografiska utmaningar och växande inkomstskillnader. Dessa skillnader skapar olika förutsättningar att hantera kriser och ekonomiska chocker.

Vi inhämtar även relevanta erfarenheter från andra nordiska länder, såväl avseende regionalpolitik som konkreta policyinstrument för lokal/regional omställning.

Frågor som vi vill belysa:

  • Hur ser området regionalpolitik ut i våra nordiska grannländer?
  • Vilka specifika policyinstrument har de för att stärka regional omställningsförmåga och vilka är erfarenheterna av dem?
  • Kan vi identifiera regioner med bättre eller sämre återhämtningsförmåga? Kan vi se förklaringar till varför?
  • Hur har olika regioner och branscher påverkats av Coronapandemin?

Vad kan staten göra för att underlätta för regioners omställningsförmåga?

Status

Avslutad

6 av 6 delstudier har publicerats

Planerade delstudier i projektet

Det här kunskapsprojektet innehåller flera planerade delstudier som du kan läsa mer om här.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev