Tillväxtanalys

Publikation

Transportbidraget behöver ses över

Transportbidraget har inte haft någon effekt för en stor del av de företag som fått bidraget. Det visar en ny utvärdering från Tillväxtanalys. Bidraget behöver ses över för att anpassas mot de företag som har en besvärlig lokalisering i förhållande till sin marknad och där bidraget kan göra skillnad.

Läs mer om rapporten

Tillväxtanalys analys-och utvärderingsplan

En gång per år publicerar Tillväxtanalys sin analys- och utvärderingsplan för de kommande tre åren. I den kan du se vilka studier vi planerar att genomföra under perioden 2024–2026 - både större projekt, enskilda studier, effektutvärderingar, metodutvecklingsprojekt och löpande analyser.

Läs mer om analys-och utvärderingsplanen
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev