Cementas tillståndsprocess

Hur ändamålsenlig kan tillståndsprövningen av Cementas ansökan om ett nytt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland sägas vara? Det har vi tittat närmare på. Turerna kring Cementas tillstånd att bryta kalk vid bolagets anläggning på Gotland fortsätter. Bolaget står idag för merparten av den cement som används i Sverige.

Läs rapporten

Seminarium 1/2

Webbinarium: Pandemistödens utformning, utveckling och avveckling

Pandemin har drabbat företag och branscher olika hårt. Vi tittar på om de har haft samma möjligheter att ta del av stöden. Vi tittar också på hur omvärlden förbereder avveckling och utvärdering av sina stöd. Välkommen till ett webbinarium där vi presenterar tre nya rapporter. Presentationen är en del av vårt pågående regeringsuppdrag att utvärdera pandemistödens effekter på svenskt näringsliv.

Läs mer och anslut dig till webbinariet
Splash ikon för bakgrund på datum
1
februari
Herobild

Nulägesrapport kring coronastödens effekter

Resultat från finanskrisen visar att ett fortsatt högt användande av korttidsarbete riskerar att bromsa arbetsmarknadens återhämtning. Det är en av slutsatserna i vår återrapportering om effekterna av statens coronastöd riktade till svenska företag. Välkommen till en första återrapportering av vårt regeringsuppdrag där vi så långt det är möjligt följer upp de nationella coronastöden.

Ta del av rapporterna och presentationen av regeringsuppdraget
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev