En man i hjälm i verkstadsmiljö

Studieområde: Strukturomvandling

Samhällsekonomisk effektivitet av olika teknikspår i ståltillverkning

Detta projekt ska utforska och jämföra olika teknikspår inom ståltillverkning. Projektet tittar på alternativ inom konventionell produktionsteknik i svensk ståltillverkning samt teknologier som baseras på vätgas, naturgas och biogen syngas som är substituerbara men som ger lägre koldioxidutsläpp.

Leverans: september 2024

Syftet är att utforska följande frågeställning:

Vilken är statens roll för att bidra till att olika tekniskspår för svensk stålindustri ska vara både konkurrenskraftig men också så energi- och samhällsekonomiskt effektiv som möjligt?

För att diskutera statens roll tar vi avstamp i forskningslitteraturen kring aktiv industripolitik. Baserat på denna teori analyseras olika tekniska alternativ för stålproduktion med mycket låga växthusgasutsläpp. Detta med fokus på (i) tekniska utmaningar, (ii) marknadsrisker, (iii) komparativa fördelar. Vi kommer också att göra fördjupande analyser av kostnader för olika teknikspår, stålmarknaden i EU och Sverige, teknikalternativens påverkan på elmarknaden samt hur olika särintressen i den svenska politiken kan spelar roll.

Projektets huvudsakliga resultat sammanfattas i en rapport som ska knyta an till ramprojektets övergripande syfte att utforska om och hur staten bör agera för att ekonomin ska skifta mot ett större eller mindre inslag av elintensiv verksamhet.

Ett särskilt mål är att bidra till ökad kunskap kring vätgas som är en av nyckelteknologierna som är utpekat i EU kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustri (net zero industry act).

Samhällsekonomisk effektivitet av olika teknikspår i ståltillverkning

En del av kunskapsprojektet:

Delstudier i projektet

Den här studien är en del av ett kunskapsprojekt där följande studier också ingår.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev